رکنا: رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش چشمگیر تخلفات زمین‎‌خواری در سال 94 نسبت به سال‌های قبل خبر داد و برخورد با متخلفان را در جریان ارتقای سلامت اداری، نسبت به دوره‌های قبل بی سابقه خواند.

وی که در نخستین نشست مشترک معاونین قضایی با دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران سخن می‌گفت، افزود:عملکرد ما در بخش زمین خواری در سال 94 از سال‌های قبل به‌مراتب درخشان‌تر است. برنامه‌های این سال به صورت کلی تماماً محقق شده و ضمن آن برنامه‌های سال 93 نیز پیگیری شده و در مجموع به این نتیجه دست یافته‌ایم و در نتیجه تخلفات در حوزه‌های مهم مانند زمین‌خواری و همکاران به ویژه سلامت اداری و نظم و انضباط کاهش چشمگیری داشته است.
اسماعیلی دادگستری کل استان تهران را از لحاظ امکانات فقیرترین دادگستری کشور خواند وتصریح کرد: این موضوع طی جلسات متعدد در محضر ریاست قوه قضائیه، معاون اول و سایر مسئولین عالی قضایی گفته شده که باید دادگستری پایتخت از فقر در عرصه‌های مربوط به منابع انسانی، اعتبارات و امکانات و فضای اداری مورد نیاز و رفاهیات، خارج شود.
اسماعیلی تصریح کرد: البته فقر در خصوص منابع انسانی به صورت کمی مطرح است چرا که امروز مدعی هستیم، بهترین نیروهای قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران و بلکه عالم اسلام در مجموعه دادگستری کل استان تهران در حال خدمت هستند ضمن اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته در برخی از حوزه‌ها، نظیر جذب قاضی موفق بوده‌ایم.ارسال نظر