رکنا: صدور چک از حساب مسدود، با علم به مسدود بودن حساب، جرم است و صادرکننده این‌گونه چک‌ها، در صورت شکایتِ شاکی، تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

شاکی می‌تواند صادرکننده را مورد تعقیب کیفری قرار دهد. همچنین امکان مطالبه وجه نیز برای شاکی وجود خواهد داشت.


ارسال نظر