رکنا: 500 نفر از افرادی که مدعی ارتباط با دستگاه قضایی استان تهران و اعمال نفوذ در این دستگاه بودند، از سال گذشته تا کنون شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگسستری استان تهران با اشاره به شناسایی 500 نفر از مدعیان ارتباط با دستگاه قضایی استان تهران اظهارکرد: 500 نفر از افرادی که مدعی ارتباط با دستگاه قضا و اعمال نفوذ دراین دستگاه بودند از یکسال گذشته تا‌کنون شناسایی و بازداشت شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر برخورد قاطع با عناصر سودجو و فرصت طلب اظهارکرد: دستگاه قضایی این قبیل افراد را که موجب بدنامی دستگاه قضایی می‌شوند با چشمانی باز رصد می‌کند.
وی با اشاره به ارتقای سلامت مجموعه و افزایش اعتماد عمومی شهروندان به مجموعه قضایی اضافه کرد: با عوامل مختلفی که به اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی آسیب می‌رسانند و یا زمینه‌های عدم سلامت نهاد قضایی را بوجود می‌آورند، برخورد کرده و آنها را مورد شناسایی قرار می‌دهیم.
این مسئول عالی قضایی بیان کرد: بسیاری از مطالبی که در ارتباط با مجموعه قضایی و روند دادرسی در افکار و اذهان عمومی نقش بسته، با واقعیت‌های درون دستگاه انطباق ندارد و متاسفانه بازار شایعات و نقل مطالب خلاف واقعیت فراوان است.
اسماعیلی همچنین گفت: متاسفانه اشخاصی بدون اطلاع دست اندرکاران امر قضا، قضات شریف و کارکنان خدوم و زحمتکش در ارتباط با پرونده‌ها اقداماتی را انجام داده و ادعاهایی را مطرح کرده‌اند و سوءاستفاده‌هایی انجام می‌دادند که به هیچ‌عنوان مرتبط با دستگاه قضایی نبوده است و شناسایی این افراد را در دستور کار قرار دادیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: دراین رابطه بیش از 500 نفر از افرادی که مدعی ارتباط با دستگاه قضا و اعمال نفوذ دراین دستگاه بودند از یکسال گذشته تاکنون شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.
وی افزود: دستگاه قضایی با چشمانی باز این قبیل افراد را که موجب بدنامی دستگاه قضایی می‌شوند رصد می‌کند و در اسرع وقت مورد شناسایی قرار می‌گیرند و برخورد قاطع و بازدارنده با این قبیل افراد انجام می‌شود.
اسماعیلی همچنین گفت: امروز می‌توانیم بگوییم که محیط پیرامونی دادگستری استان تهران را برای فعالیت افراد سودجو و فرصت طلب ناامن کرده‌ایم و آنها به خودشان جرات نمی‌دهند که در محیط پیرامونی دستگاه قضا حضور یابند یا ادعاهایی را داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی اظهارکرد: بسیاری از مرتبطین با دستگاه قضایی هم به این نکته توجه پیدا کرده‌اند که ادعای خیلی از این افراد واهی و بی‌اساس است و البته در کنار آن معدود موارد تخلفاتی که مربوط به درون دستگاه قضایی بوده است شناسایی و برخورد قاطع بازدارنده با عناصر متخلف انجام شده است که امیدواریم با تدابیر و اقدامات انجام شده شاهد اعتماد روز افزون مردم به دستگاه قضایی باشیم.


ارسال نظر