رکنا: بسیاری از زمین خواری ها با همکاری افرادی در ادارات و سازمان های متولی زمین و مسکن صورت گرفته و امسال بیش از 60 نفر ازکارکنان متخلف بازداشت شده اند.

این مطلب را رئیس کل دادگستری استان تهران درباره دلایل دستگیری 60 نفر ازکارکنان متخلف در حوزه زمین خواری بیان کرد و یادآور شد، دستگاه قضایی استان تهران با قاطعیت به برخی از پرونده‌ها رسیدگی و تعدادی دیگر را نیز در دست رسیدگی دارد.

«غلامحسین اسماعیلی» افزود: در ریشه یابی بسیاری از پرونده‌های زمین خواری به این نتیجه رسیده ایم که برخی اشخاص در ادارات و سازمان های متولی زمین و مسکن به نوعی با افراد سودجو و فرصت طلب مرتبط اند و با آنها همکاری هایی داشته اند.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی با اقدامات زمین خواری از ناحیه افراد سودجو و فرصت طلب برخورد می‌کند و در هر کجا که به این نتیجه برسیم که برخی از کارکنان دستگاه های مختلف نیز تخلفاتی را انجام داده اند نسبت به تخلفات آنها پیگیری های جدی انجام شده است.

این مسئول عالی قضایی درادامه بیان کرد: دستگاه قضایی استان تهران سعی کرده است که ادارات و سازمان‌ها را از وجود این افراد پاکسازی کرده تا امنیتی در حوزه های مختلف بویژه حوزه زمین و مسکن بوجود آید و زمینه سوء استفاده نباشد.

اسماعیلی همچنین گفت: دراین راستا اقداماتی توسط مراجع قضایی مختلف در سطح استان تهران انجام شده است که علاوه بر تحت تعقیب قرار گرفتن افراد سود جو و فرصت طلب و برخی از ایادی بیرونی آن‌ها که مرتکب جعل اسناد و مدارک می شدند، در مواردی هم به این نتیجه رسیده ایم که کارکنانی از دستگاه های مختلف با این قبیل افراد همکاری داشته اند و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 60 نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف که در این موضوعات مرتکب تخلفاتی شده و در مظان اتهام قرار گرفته اند بازداشت شده اند که برخی از پرونده ها رسیدگی و برخی دیگر در مرحله رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیان کرد: اقدامات قضایی در بحث زمین خواری نسبت به سال های گذشته روند فزاینده داشته و علاوه برموارد تخلفات بوقوع پیوسته در سال جاری برخی از تخلفاتی که در سال های گذشته بوقوع پیوسته و به موقع گزارش نشده بود و افراد تحت تعقیب قرار نگرفته بودند در امسال انجام شد.

وی ادامه داد: مراجع قضایی نسبت به رفع تصرف و بازگشت اراضی تصرف شده به بیت المال و نسبت به ابطال اسناد و سنددار کردن اراضی ملی اقدامات گسترده ای انجام داده است که می توانیم ادعاد کنیم به رغم کاهش تخلفات ،افزایش عملکرد دراین سال نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

اسماعیلی همچنین گفت: در سال جاری بیش از 60 میلیون متر مربع از اراضی با مساعدت همکاران قضایی و پیگیری ادارات و سازمان‌های متولی زمین و مسکن به بیت المال بازگشته است.ارسال نظر