رکنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از تعزیر 2 برادر به دلیل جعل برند در تهیه و توزیع مواد غذایی در استان اردبیل خبر داد.

حسین نجف زاده گفت: با دریافت گزارش مبنی بر فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی 2 برادر در امر بسته بندی مواد غذایی با سوء استفاده از مارک های تقلبی و هالوگرام جعلی در گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان با هماهنگی دادستانی بازدید از محل فعالیت گزارش شده انجام و حجم قابل توجهی از مواد غذایی و خوراکی و ادویه جات به ارزش 350 میلیون ریال کشف و کارگاه پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: بنا به گزارش کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل مبنی بر غیر قابل مصرف انسانی بودن این کالا ها، شعبه بدوی تعزیرات حکومتی استان حکم به ضبط آلات و ادوات مورد استفاده در ارتکاب تخلف به نفع دولت، امحای مواد غیرقابل مصرف انسانی مکشوفه و پرداخت جزای نقدی ششصد میلیون ریالی از سوی متخلفان را صادر کرد.

وی در مورد حکم پرونده 624 حلب شهد عسل تقلبی در این استان نیز گفت: بنا به گزارش کارشناس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در مورد غیرقابل مصرف بودن 624 حلب شهد عسل تقلبی کشف شده که به صورت دست ساز تولید شده بود؛ رئیس شعبه حکم به ضبط و معدوم سازی این کالاها صادر کرد که این حکم با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط اجرایی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل همچنین از اجرا شدن حکم پلمب یک دندانسازی در این استان خبر داد و افزود: این واحد دندانسازی و دندانپزشکی غیرمجاز که توسط فردی غیرمتخصص اداره می شد با گزارش مردمی و نظر کارشناسی بازرسان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تعطیل و تمامی ملزومات این واحد غیرمجاز به نفع دولت ضبط شد.ارسال نظر