رکنا: مرد مواد فروش که سعی داشت با بلیعدن افیون خود را بی گناه معرفی کند در بازداشتگاه پلیس به کام مرگ فرو رفت.

ساعت یک ظهر یکشنبه 13 تیرماه امسال ماموران کلانتری 135 آزادی در حال گشت زنی در محدوده استحفاظی خود بودند که به مرد 55 ساله ای مشکوک شدند و زمانیکه برای دستگیری وی وارد عمل شدند این مرد پا به فرار گذاشت.
همین کافی بود تا تعقیب و گریز پلیس ی کلید زده شود ، ماموران پس از دقایقی موفق به دستگیری این مرد که در زمینه فروش مواد مخدر فعالیت دارد شدند و در بازرسی های ابتدایی از مرد مرموز موادی به دست نیامد و وی به عنوان مظنون برای تحقیق بازداشت شد.
بدین ترتیب مرد مواد فروش به کلانتری انتقال داده شد و خیلی زود در بازداشتگاه پلیس حالش بد شده و تیم های امدادی برای کمک به کلانتری وارد شدند اما مرد مواد فروش بر اثر اوردوز ناشی از بلعیدن مواد به کام مرگ فرو رفت.
بررسی ها نشان داد که وی مواد مخدر را پس از بسته بندی کردن بلعیده تا مدرک جرمش رو نشود.
بنا به گزارش رکنا، بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا جسد مرد مواد فروش به پزشکی قانونی منتقل شود تا بررسی های تکمیلی در این پرونده صورت گیرد.
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.


ارسال نظر