رکنا: رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد، با اعلام اینکه برنامه اتاق تزریق معتادان عام نیست، گفت: این برنامه باید به صورت محدود برگزار شود.

دکتر سعید صفاتیان گفت: از نظر من، جامعه فعلا ظرفیت پذیرش ایجاد اتاق های ویژه تزریق برای معتادان را ندارد.
وی افزود: نکته جالب اینکه نه در قانون ماکاهش آسیب بود و نه در سیاست های کلان موردی در این زمینه وجود داشت که از آن برنامه ای به نام کاهش آسیب تعریف شود. این برنامه چند بخش دارد که یکی از آندرمان نگهدارنده با متادون است که در حال حاضر بیش از ۶۵۰۰ مرکز برای این کار داریم. یکی دیگر از بخش های آن برنامه های، مراکز گذری برای معتادان تزریقی است که در حال حاضر بیش از ۴۰۰ مرکز داریم.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد با اشاره به اینکه یکی دیگر از برنامه های کاهش مصرف مواد، اتاق تزریق بود، بیان داشت: در حقیقت موضوع این مسئله مربوط به سه سال قبل است
وی درباره علت پر رنگ شدن این موضوع در این برهه زمانی، افزود: این موضوع یک علت دارد؛ وزیر کشور چند روز قبل به مجلس رفته بود و گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور ارایه داد ه اند، در دیدار وزیر کشور و نمایندگاه مجلس موضوعات مختلفی مطرح شد و برخی روزنامه ها ایجاد اتاق تزریق را تیتر یک خود کردند و درباره ابعاد مختلف آن گزارش و تحلیل نوشتند.
صفاتیان با اشاره به اینکه بیشتر اتاق های تزریق در کشورهای اروپایی هستند، گفت: این مسئله قبل از اینکه بهداشتی باشد، قضایی و انتظامی است. موضوع این است که در مکانی مواد مخدر باید وجود داشته باشد، بنابراین سیستم قضایی کاملا باید بر آنجا حاکم باشد و سیستم بهداشتی در کنار آن موجود است.
وی با اشاره به اینکه برنامه عام نیست، اظهار داشت: این برنامه باید به صورت محدود برگزار شود، تا زمانی که سیستم قضایی، انتظامی و بهداشتی به تفاهم نرسند، ورود به این مسئله ضربه به برنامه کاهش تقاضا است و از نظر بنده نیز، جامعه فعلا ظرفیت پذیرش این مسئله را ندارد.
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.ارسال نظر