رکنا: مردی که اقدام به هک حساب بانکی زن جوانی کرده بود تاکارت شارژدریافت کند از سوی پلیس دستگیرشد.

به گزارش رکنا، سرهنگ محسن تقی زاده فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: بر اساس شکایت زنی به نام آرزو مبنی بر اینکه 130میلیون ریال ازحسابش به سرقت رفته وکارت شارژخریداری شده مامورین پلیس فتای آبادان شناسایی ودستگیری متهم رادردستور کارخودقراردادند که خیلی زود هکرشناسایی و دستگیر شد.
این مرد 50 ساله زمانی که دید دستش روشده است به جرم خوداعتراف کرد. وی که عقیل نام داشته و بازنشسته با شرایط مالی خوبی است دربازجویی ها علت کارش راسرگرمی وشوخی دانست وگفت کارت شارژهارا به دوستانش هدیه داده وحاضربه جبران خسارت است اما در تحقیقات پلیس مشخص شد که عقیل کارت شارژهاراباقیمت کمترازنرخ بازار به فروش رسانده وچندصدهزارتومان ازکارت شارژها رابه چند دخترجوان که قصداغفالشان راداشته هدیه کرده است .
وی که هم اکنون مردی معتاداست پس ازجلب رضایت ازآرزو به دلیل جنبه عمومی جرمش بایست منتظرمیله های زندان باشدوپرونده برای مشخص شدن دیگرجرایم احتمالی وی درپلیس فتای شهرستان آبادان در دست بررسی است.ارسال نظر

  • علی 0 0

    ای داد از فردا هر ننه قمری سیگار میذار لب دهنش میگه من جنتلمنم..این هکره..من دیگه هک نمیکنم