رکنا: هکری که اخیراً چند سایت دولتی را هک کرده بود به اطلاعات مربوط به بانکهای اطلاعاتی دسترسی داشته است.

سرهنگ علیزاده، سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافتۀ سایبری سپاه پاسداران، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: فردی که اخیرا سایت های دولتی ایران را هک کرده به اطلاعات مربوط به بانک های اطلاعاتی دستگاه ها و ۳ هزار فیش حقوقی دسترسی داشته است.
علیزاده افزود: این فرد علاوه بر اینکه بر اطلاعات جاری در پایگاه های اینترنتی دسترسی داشته اطلاعات مربوط به بانک های اطلاعاتی دستگاه ها را نیز در اختیار گرفته اما از آنجایی که انگیزه تبهکارانه نداشته از انتشار اطلاعات از جمله 3 هزار فیش حقوقی استفاده نکرده است.
طبق اظهارات وی این هکر به 3 هزار پایگاه اینترنتی نفوذ کرده که از این تعداد 38 پایگاه به سازمان های دولتی با پسوند gov اختصاص دارد.
سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته افزود: این هکر توانسته به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد، ادارۀ راه و شهرسازی ، گمرک ، سازمان صنایع و معادن و 370 پایگاه اینترنتی دانشگاه ها نفود کند.ارسال نظر