رکنا: فرمانده انتظامی استان کرمان در جمع روسای معاونت اجتماعی شهرستان های مختلف کرمان گفت: معاونت اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش بزرگی دارد.

سردار رضا بنی اسدی با حضور در جمع روسای معاونت اجتماعی شهرستان های مختلف استان و روسای پلیس های تخصصی گفت: معاونت اجتماعی پلیس به صورت مستقیم ارتباط پلیس و مردم را تنظیم می کند.

باید به صورت خلاقانه برای حل مسائل اجتماعی چاره ای اندیشید تا خروجی کار اجتماعی پلیس در آمار کاهش جرایم دیده شود.

سردار بنی اسدی بیان داشت: معاونت اجتماعی پلی دوسویه است و ما توقع داریم تا مطالبات بخش های مختلف پلیس را به مردم انتقال دهد و دغدغه های مردم را نیز به پلیس منتقل کند. وی خدمت به خلق را عبادتی بزرگ معرفی کرد و گفت: باید در خدمت به مردم سرعت، دقت و پاسخگویی را مد نظر قرار داد تا رضایت عمومی از عملکرد پلیس افزایش یابد.

فرمانده انتظامی استان به نهایی شدن بر جام نیز اشاره کرد و افزود: این اتفاق میمون باعث آزاد سازی بخشی از اموال ایران در خارج از کشور می شود و می تواند وضعیت اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت معیشیتی ماموران پلیس را بهتر کند. وی در پایان ضمن شنیدن دغدغه روسای معاونت اجتماعی شهرستان های مختلف کرمان گفت: شما در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش بزرگی بر عهده دارید و باید مصمم کار خود را به پیش ببرید.ارسال نظر