رکنا: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد مهارت ارتباط را یکی از مهم ترین مهارت های اجتماعی ذکر کرد و بیان داشت: اگر مهارت کافی در ارتباط نداشته باشیم رضایت ما از زندگی کاهش می یابد.

سرهنگ "علیرضا پریور" در جمع روسای معاونت اجتماعی شهرستان های مختلف استان و روسای پلیس های تخصصی گفت: بشر اگر چه در علم پیشرفت کرده و حتی دانش گسترده ای در رابطه با کهکشان ها به دست آورده است اما به دلیل ضعف آموزش هم چنان در ارتباط با هم نوع خود دچار مشکل است. این مشکل برای پیشینیان ما توجیه پذیر بود اما امروز و با گسترش فضای مجازی و نشر کتب مختلف دیگر نداشتن مهارت ارتباط را نمی توان توجیه کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مهارت ارتباط را یکی از مهم ترین مهارت های اجتماعی ذکر کرد و بیان داشت: 75 درصد اوقات زندگی ما صرف ارتباط با دیگران می شود و اگر مهارت کافی در ارتباط نداشته باشیم رضایت ما از زندگی کاهش می یابد. ارتباط انتقال پیام با زبان مشترک برای رسیدن به تعامل است.

وی لزوم درک زبان بدن را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: تمام پیام ها از طریق زبان بیان نمی شوند و باید مهارت کافی در درک زبان بدن را در خود به وجود آوریم.

پریور در پایان گفت: در برخورد با ارباب رجوع دانستن زبان بدن ضروری است چرا که اکثر پیام ها از طریق این زبان منتقل می شود .ارسال نظر