رکـنا : یک حفره قدیمی در پیاده‌روی لندن دهان باز کرد و زن عجول را در کام خود کشید.

به گفته شاهدان، ابتدا یک حفره کوچک بود که از دو سال پیش مورد اعتراض اهالی محل بود اما مقامات شهرداری هرگز به آن توجهی نداشتند و برای پر کردن و ایمن‌سازی‌اش اقدامی نکرده بودند. به همین خاطر اهالی با گذاشتن نشانه‌هایی سعی می‌کردند از بروز حادثه‌ای ناگهانی جلوگیری کنند. با این حال زن که ظاهراً با عجله به دنبال آدرسی می‌گشت بدون توجه به علامت درست به سمت حفره رفت و پیش از اینکه کسی بتواند کمکش کند گودالی زیر پاهایش دهان باز کرد و او را بلعید.زن مصدوم که با کمک مردم از حفره بیرون آورده شد آسیب جدی ندیده اما به دلیل شوک‌زدگی در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش رسانه‌ها هنوز مقامات شهرداری لندن درباره بی‌توجهی و اهمال‌شان توضیحی نداده‌اند و اعتراض مردمی نسبت به این کوتاهی شهرداری گسترده‌تر شده است.ارسال نظر