رکنا: مأموران اسکاتلندیارد، 3 زن را به جرم آشوبگری و حملات وحشیانه در زمان مستی بازداشت کردند.

به گزارش پلیس هر 3 زن با نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده از مواد مخدر به سمت مردم حمله‌ور می‌شدند و رفتارهای وحشیانه‌ای از خود نشان می‌دادند.

اسپوت ویگینز از پلیس منطقه می‌گوید: این زن‌های مست به جان بومیان افتاده بودند که بسیاری از حملات آنها با کفش‌های پاشنه بلند زنانه صورت می‌گرفت که بر سر دیگران فرود می‌آمد.

متهمان با نام‌های «جودی مودست»، «جولی گرین» و «امی سان دوو» شناسایی شده‌اند.

بنابر گزارش پلیس هر 3 زن در حین مستی به هر کسی که از جلویشان رد می‌شد حمله‌ور شده و قربانی را به باد کتک می‌گرفتند.

قاضی پرونده هر یک از زنان را به 16 ماه زندان محکوم کرد.ارسال نظر