رکنا: پلیس شجاع برای متوقف کردن خودروی مشکوک روی درپوش موتور آن پرید و چند کیلومتری را در یک قدمی مرگ بین زمین و هوا طی کرد.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که راننده یک خودروی «هوندا سیویک» با دیدن خودروی گشت پلیس روسیه، تصمیم به فرار از مقابل مأموران گرفت از آنجا که این اتفاق ظن پلیس را برانگیخته بود مأموران با ترفندهای مختلف سعی در متوقف کردن خودرو کردند اما وقتی مشخص شد راننده قصد توقف ندارد یکی از افسران روی درپوش موتور اتومبیلیش پرید و درحالی که راننده هراسان با سرعت به جلو می‌راند، خود را به سختی روی خودرو نگه داشت. این صحنه دلهره‌آور که در دوربین‌های مداربسته خیابان ثبت شده است، چند دقیقه‌ای ادامه داشت اما با آغاز ترافیک سنگین خیابانی راننده مجبور به توقف شد و دستگیرش کردند.

این فرد که «سرگی بلف» معرفی شده است بدون هیچ سوءسابقه‌ای به زندان افتاد اما هنوز مشخص نشده علت فرار او از مأموران گشت چه بوده است، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.ارسال نظر