رکنا: شرور آبادانی که تنها برای خود بزرگ‌بینی اقدام به تیراندازی و قدرت‌نمایی می‌کرد از سوی پلیس دستگیر شد.

سرهنگ حسین کهیایی رئیس پلیس آبادان گفت: در پی گزارش‌های مشابهی از مردی به نام علی درخصوص اینکه وی با دردست داشتن کلاشنیکف اقدام به تیراندازی و عرض اندام می‌کند و در چند مراسم عزا و عروسی با تفنگ چند نفر را زخمی کرده است، دستگیری این شرور در دستور کار مأموران پلیس امنیت قرار گرفت. وی افزود: مأموران با مراقبت و شگردهای پلیسی و با استفاده از منابع اطلاعاتی سرانجام توانستند مخفیگاه علی را در یکی از روستاهای جرم‌خیز اطراف آبادان شناسایی کنند و با حکم قضایی جمعه شب زمانی که وی در مخفیگاهش مشغول استراحت بود مأموران پلیس امنیت عمومی آبادان وی را دستگیر و یک تفنگ جنگی از او به دست آوردند. علی گفت: «6 مرد را مورد حمله قرار داده‌ام و در یک خانواده متوسط بزرگ شده‌ام و دلیل شرارت‌هایم خودنمایی و بزرگ جلوه دادن بوده است. دوست داشتم همه از من بترسند و به همین دلیل بوده که عرض اندام می‌کردم.» بنابه این گزارش، علی چند بار به در خانه‌های مردم نیز تیراندازی کرده است. دستگیری علی موجی از خوشحالی را در میان مردم به وجود آورد.ارسال نظر