رکنا: خبر به گلوله بستن خانواده آبادانی در پای سفره افطار کذب محض است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان گفت: طی یکی دو روز اخیر خبری با عنوان «مردان مسلح خانواده آبادانی را دم افطار به گلوله بستند» در شبکه های مجازی انتشار یافته است که اصلا صحت ندارد و این خبر تکذیب می شود.
سرهنگ سید رحمان موسوی با رد رخ دادن این حادثه افزود: انتشار اخبار این چنینی چیزی جز تشویش اذهان عمومی به همراه ندارد.
وی ضمن هشدار به این دسته از افراد گفت: نیروی انتظامی با تولیدکنندگان محتوای چنین اخبار کذب و همینطور ارسال کنندگان آنها برابر قانون برخورد می کند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان بار حقوقی، قضایی و مسئولیت انتشار چنین اخبار کذب و بی اساسی که آرامش و امنیت روانی مردم را بر هم می زند، بر عهده فرد تولیدکننده محتوا و انتشار دهندگان این خبرها خواهد بود.ارسال نظر