رکنا: مرد معتادی که با دیدن پلیس بسته‌های هروئین را بلعیده بود بازداشت شد.

«آلن تیم پرلی» 38 ساله توسط پلیس کنشایر دستگیر شده است. مأموران می‌گویند این مجرم دارای سوابق کیفری شامل سرقت و قاچاق بوده است.

پلیس می‌گوید آلن 35 بار محکومیت و 66 فقره جرم طی سال‌های گذشته داشته است. اطلاعات پلیس نشان می‌دهد پلیس به آلن ظنین شده و هنگامی که قصد داشته این مجرم را دستگیر کند وی هروئین را که درون کیسه‌هایی کوچک جاسازی شده بود بلعیده است.ارسال نظر