رکنا: مقام‌های مکزیک اعلام کردند 21 مرد و جوان مکزیکی که توسط اعضای یک کارتل مواد مخدر ربوده شده بودند زنده پیدا شدند.

«هکتور آلستودیلو» فرمانداری ایالت گرررو گفت: تمامی ربوده‌شدگان زنده هستند و پاهایشان بشدت آسیب دیده است.آسیب پاها نشان می‌دهد که این مردان مسیری طولانی را با پای پیاده پیموده‌اند.

به گزارش پلیس، 17 مرد از یک عروسی و 4 نفر دیگر در طول مسیر در اتفاقی مشابه توسط اعضای کارتل مواد مخدر ربوده شده بودند. این درحالی است که 2 نفر از 5 مرد ربوده شده که همگی معلم بوده‌اند، کشته شده‌اند.

سال گذشته 43 دانشجو در رویدادی مشابه توسط قاچاقچیان ربوده شده بودند که پلیس اجساد آنها را چند ماه بعد پیدا کرد. مردان نجات یافته به پلیس گفته‌اند اعضای کارتل مواد مخدر تصور می‌کردند که آنها جزو اعضای کارتل مواد مخدر باند رقیب بوده‌اند و به همین خاطر آنها را ربوده‌اند و هنگامی که همگی را بی‌گناه یافته‌اند در منطقه‌ای دور افتاده رهایشان کرده‌اند.ارسال نظر