رکنا: پسری برای جواب مثبت دختر مورد علاقه اش نقش پلیس را بازی کرد.

این جوان بیکار دلباخته دختری در شهرشان بود. آن ها در منوجان، یکی از شهرستان های کوچک جنوبی استان کرمان زندگی می کردند اما این شرایط اجتماعی و جغرافیایی نیز باعث نمی شد که خانواده ها شرایط را برای ازدواج آنان آسان بگیرند.

پسر که خود را شیفته ی دختر محبوبش می دید سرانجام دل را به دریا زد و به خواستگاری وی رفت. شب خواستگاری اما کار بر وفق مراد پیش نرفت و پس از آن که خانواده دختر از بی کار بودن وی مطلع شدند او را جواب کردند و وی با دلی شکسته به خانه بازگشت.

در ذهنش مدام به دنبال میانبری برای رسیدن معشوقش بود. باید سریعا کار آبرومندی با جایگاه اجتماعی خوبی برای خود دست و پا می کرد. در همین فکرها بود که ناگهان جرقه ای در ذهنش زده شد. تصمیم گرفت تا با تهیه لباس پلیس خود را پرسنل نیروی انتظامی جا بزند و از این راه به هدف اش برسد.

پسر جوان لباس نظامی خرید و در اطراف خانه دختر محبوبش با ماشین شخصی گشت می زد و جلوی خانواده معشوقش این گونه وانمود می کرد که به سر کار رفته و امروز دیگر آن جوان بیکار نیست و تبدیل به یک افسر با شخصیت شده که خانواده همسر آینده اش می توانند به وی افتخار کنند.

جوان دلباخته، تمام رفتاری که از پلیس در طول عمرش دیده بود را در محله پیاده می کرد، به بر هم زنندگان نظم و امنیت تذکر می داد و برای آن ها خط و نشان می کشید تا این که سرانجام پدر دختر به رفتار های او شک کرد و با پلیس 110 تماس گرفت.

با ارائه مشخصات پسر جوان به ماموران انتظامی منوجان مشخص شد که این خواستگار پلیس قلابی است که از لباس و عنوان پرسنل نیروی انتظامی سو استفاده کرده است. از این جوان در عملیات ماموران انتظامی این شهرستان در حالی که به گشت زنی خیالی مشغول بود دستگیر شد .ارسال نظر