رکنا: پرونده مرد ایرانی که از سوی دزدان در جاده مرزی پاکستان به قتل رسیده است بطور ویژه تحت بررسی برون مرزی قرار گرفت.

25 خرداد ماه سال 93 ماموران آگاهی سراوان از سوی مسئولان بیمارستان رازی در جریان مرگ پسر 23 ساله ای قرار گرفتندو زمانیکه برای تحقیقات وارد عمل شدند مشخص شد که نوید در خاک پاکستان هدف گلوله مردان غریبه ای قرار گرفته است.
بدین ترتیب تجسس های پلیسی به دستور قاضی شعبه یکم دادسرای سراوان کلید زده شد و پسرخاله نوید که در جریان این تیراندازی بود پیش روی افسرپرونده قرار گرفت وگفت: نوید سوار بر تویوتایش از پاکستان به سمت ایران در حال حرکت بوده که مردان غریبه ای در جاده او را مورد حمله قرار دادند که نوید ابتدا موفق به فرار از دست آنها شده بود اما در نزدیکی مرز ایران نوید هدف تیراندازی راهزنانی که در کمینگاه دوم در انتظار بودند قرار گرفته است.وی افزود: راهزنان پس از توقف خودروی نوید برای اخاذی از وی خواستار 3 هزار روپیه شدند اما وقتی با دیده اند نوید زخمی است وی را به مرز ایران رسانده و پس از ادعاها ی دروغین پا به فرار گذاشته اند که در این مرحله نوید را به بیمارستان رازی سراوان انتقال دادند.
پرونده این جنایت با توجه به اینکه اقدام مرگبار در پاکستان رخ داده است طبق ماده قانونی 316 آیین داد رسی کشور به دادسرای امور جنایی پایتخت انتقال داده شد.
بنا به این گزارش، بازپرس سعید احمد بیگی از شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا تحقیقات ابتدایی برای شناسایی متهمان، تابعیت آنها و کارشناسی اسلحه در این پرونده آغار شود.ارسال نظر