رکنا: عاملان ، شایعه تیراندازی راننده خودروی زانتیا با تفنگ بادی به سمت عابران در بابل دو مرد بودند که دستگیر شدند.

سرهنگ سیدمحسن جعفری رییس پلیس بابل گفت: ماموران پلیس فتاباانجام اقدامات فنی واطلاعاتی دو متهم به نشراکاذیب وشایعه پراکنی درشبکه اجتماعی به نام های "ن-ص"و"م-ح"راشناسایی کردند.

وی بااشاره به هماهنگی های قضایی دراین خصوص ،ازشناسایی ودستگیری متهمان خبردادوافزود: متهمان پس ازدستگیری به بزه انتسابی اقرارکردند.

سرهنگ جعفری باتکذیب شایعه وخبرتیراندازی سرنشینان خودرو زانتیا باتفنگ بادی به سمت عابران درخیابان های بابل افزود:پلیس باهرگونه عوامل ناامنی وشایعه پراکنی که به دنبال تخریب امنیت روانی جامعه هستند ،برابرقانون به شدت برخوردخواهدکرد.ارسال نظر