چهار قاچاقچی موادمخدر که قرص‌های روانگردان را در یک آمبولانس جابه‌جا می‌کردند در میدلندز انگلیس دستگیر شدند.

این چهار مرد با جاسازی کردن 20 کیلوگرم قرص اکستازی در بخش‌های مختلف یک خودروی اورژانس در بخش‌های مختلف انگلیس به توزیع مواد می‌پرداختند.

پلیس این کشور پس از مظنون شدن به فعالیت این خودروی امدادی آن را تحت تعقیب نامحسوس قرار داد و با پی بردن به محموله غیرقانونی آن هر چهار قاچاقچی را در بیرمنگام غافلگیر کرد و دو مرد انگلیسی را که طرف معامله آنها بودند نیز دستگیر شدند.

تحقیقات از متهمان این پرونده همچنان ادامه دارد.ارسال نظر