رکـنا : یک مرد که با سرقت اینترنتی هزینه دندانپزشکی‌اش را پرداخت کرده بود، دستگیر شد.

سرگرد حافظ شریفی رئیس پلیس فتای اردبیل گفت: با مراجعه مردی به پلیس فتای اردبیل سرقت اینترنتی از حساب وی تحت بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان فتا با انجام تحقیقات گسترده موفق شدند مشخصات دزد اینترنتی که صاحب فروشگاهی در شهر اردبیل بود را شناسایی کنند.

رئیس پلیس فتای استان اردبیل با اشاره به اینکه مالباخته از مشتریان دائمی مغازه مجرم اینترنتی بوده است، تصریح کرد:‌ این دزد لب به سخن باز کرده و به سرقت اینترنتی از حساب بانکی مشتری‌اش اعتراف و اقرار کرد که با پول‌های سرقتی هزینه‌های ترمیم دندان‌هایش را پرداخت کرده است.ارسال نظر