رکـنا : دزد حساب بانکی یک مرد دزفولی دستگیر شد.

فرمانده پلیس دزفول گفت: مردی که اقدام به برداشت 25 میلیون ریال از حساب بانکی آشنایی کرده بود، در شوش دستگیر شد.

علی الهامی اظهار کرد: در پی شکایتی مبنی بر اینکه 25 میلیون ریال پول از حساب مردی برداشت شده است، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتای این شهر قرارگرفت.

وی افزود: در بررسی‌های ابتدایی مشخص شد گروهی با در اختیار داشتن اطلاعات و رمزهای عبور، پول‌هایی را در چندین مرحله به حساب بانکی شخصی در شهر شوش منتقل کرده‌اند.

فرمانده پلیس دزفول تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با اقدام علمی و تخصصی و شگردهای خاص پلیسی مجرم را در شوش شناسایی کردند.ارسال نظر