رکنا: حمیدیان با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین در حوزه پیشگیری از خشونت گفت: تکیه صرف بر سیاست‌های جنایی کیفری و عدالت تنبیهی فاقد کارکردهای موثر در دراز مدت است.

‌«محمدعلی حمیدیان» با اشاره به ضرورت پیشگیری از خشونت و ضرب و جرح عمدی اظهار کرد: متاسفانه نظام اجتماعی هرساله به واسطه فقدان مهارت‌های مناسب ارتباطی و کاهش آستانه تحمل هزینه‌های فراوانی را درخصوص ارتکاب به خشونت و ضرب و جرح عمدی متحمل می‌شود.

وی با بیان اینکه خشونت در ابعاد جسمانی، روانی و بعضا کلامی بروز می‌یابد گفت: رویکردهای نوین در حوزه پیشگیر و کاهش آسیب های اجتماعی بر عدالت ترمیمی و گسترش سیاست‌های جنایی مشارکتی تکیه دارد و در این فرآیند توجه به برنامه ریزی های منطقه ای و اقدامات میان بخشی، استفاده از ظرفیت های گسترده ی سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور و اهتمام به بازسازی نظام اجتماعی برپایه اشاعه ارزشهای والای دینی فوق العاده حائز اهمیت است و می‌تواند در پیشگیری از خشونت موثر باشد.

حمیدیان خاطرنشان کرد: تکیه صرف بر سیاست‌های جنایی کیفری و عدالت تنبیهی فاقد کارکردهای موثر در دراز مدت بوده و مسئولین فرهنگی خصوصا در حوزه روانشناسی شخصیت و ارتباطات اجتماعی مقوله ی جامعه پذیری و تعامل مطلوب و سازنده نهادهای خانواده، مدرسه و نظام اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در پایان از برگزاری دومین نشست تخصصی پیشگیری از خشونت و ضرب و جرح عمدی در این خبر داد و گفت: در این نشست به بررسی نهایی طرح اجرایی پیشگیری از وقوع جرم نزاع و درگیری دسته‌جمعی و ایراد ضرب و جرح عمدی پرداخته شد.


ارسال نظر