در هشتاد و چهارمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان اینترپل که به میزبانی رواندا برگزار گردید مهمترین تهدیدات امنیتی فرامرزی که دستگاه های پلیسی دنیا را به چالش می کشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در هشتاد و چهارمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان اینترپل که به میزبانی رواندا برگزار گردید مهمترین تهدیدات امنیتی فرامرزی که دستگاه های پلیسی دنیا را به چالش می کشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مقابله با تهدیدات ناشی از تروریست ها و جنگجویان خارجی، باندهای سازمان یافته جرم، باندهای قاچاق انسان و مواد مخدر و جرایم سایبری از مهمترین مواردی بود که در این اجلاس که قریب به 640 رئیس پلیس و افسر ارشد مجری قانون از 145 کشور در آن شرکت داشتند طرح گردید.

در این اجلاس 4 روزه نمایندگان دستگاه های پلیسی دنیا از آخرین توانمندی های سیستم امنیت مرزی سازمان اینترپل برای مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته به خصوص از طریق طرح i-Check it مطلع شدند.

در مراسم افتتاحیه این اجلاس رئیس جمهور رواندا آقای کاگام گفت: امنیت مبنای وجود هرچیزی است وی افزود اگر چه جهانی شدن فرصت هایی را برای پیشرفت و توسعه فراهم آورده است با این حال در این جهان به هم پیوسته جرایم نیز رشد بیشتری داشته اند.

ظرفیت اینترپل برای تبادل اطلاعات و اقدام هماهنگ می تواند خلاء های موجود را برطرف نماید خلاء هایی که باندهای بین المللی جرم از آنها سوء استفاده می نمایند. همچنین با توسعه و پرورش ارزش ها و هنجارهای پلیسی سازمان اینترپل می تواند جهان را تبدیل به مکانی بهتر نماید.

وی خاطر نشان کرد اینترپل مدل خوبی برای همکاری موثر بین المللی است و رواندا همواره یک بازیگر و همکاری قابل اعتماد برای تعقیب امنیت و عدالت جهان باقی خواهد ماند.

خانم بالسترازی رئیس سازمان اینترپل گفت: رویکرد و محور اصلی اجلاس مجمع عمومی امسال عنوان" اینترپل 2020 رصد تهدیدات جهانی در یک محیط پویا " را دارد که هدف از انتخاب این عنوان نگاه ماموریتی سازمان اینترپل برای جهانی امن تر و همچنین برآودره ساختن انتظارات جامعه بوده است.ارسال نظر