یورگن اشتاک دبیرکل سازمان اینترپل در هشتاد و چهارمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان اینترپل گفت: پر واضح است که 190 کشور عضو اینترپل انتظارات فراوانی از سازمان در جهت هدایت فعالیت های پلیسی بر ضد چالش های امنیت دارند.

دبیر کل سازمان اینترپل: گسترش قلمرو همکاری های پلیسی با سایر سازمان ها از جمله بخش های خصوصی از اولویت های مهم سازمان اینترپل می باشد.

اشتاک با اشاره به طرح 2020 اینترپل که از اوایل امسال اجراء شده است گفت: همکاری های پلیسی باید به گونه ای باشد که موجب نوآوری در توسعه راهبردی گردد تا از آن طریق مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم بین المللی میسر گردد.

طرح اینترپل 2020 بررسی محیط، راهبرد، اولویت ها و فعالیت های سازمان به منظور تدوین نقشه راه شفاف در جهت توسعه پایدار یک اینترپل قوی و اثر گذار می باشد.

اشتاک افزود: یکی از اولویت های اینترپل گسترش قلمروکاری سازمان و همکاری با سایر سازمان ها و جوامع از جمله بخش خصوصی است تا از این طریق بتواند از دانش و تجربه آنها در مواجهه با مسایل روز بهره برداری نماید.

با توجه به این که امروزه اقدامات مجرمانه محیط زیست را مورد تهدید قرار داده که این امر نه تنها بر منابع طبیعی اثر می گذارد بلکه افتصاد ملی را نیز متاثر از خود می کند، شناسایی حوزه های گسترش امنیت محیط زیست از جمله بهره برداری از سازوکارهای جنایی در جهت شناسایی باندهای مجرمانه نیز یکی از دستورکارهای مجمع عمومی می باشد.

هیات های شرکت کننده همچنین در خصوص ایجاد اعلان جدید اینترپل برای دارایی های مجرمانه به منظور حمایت از تلاش ها و اقدامات جهانی بر ضد فساد و جرایم مالی نیز بحث وتبادل نظر خواهند نمود.ارسال نظر