زنان بالغ بیش از 61 درصد قربانیان تجارت انسان در اروپای غربی و مرکزی را تشکیل می دهند. بعد از انها کودکان هستند که در حدود 16 درصد جمعیت قربانیان هستند.

در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی زنان بالغ 80درصد قربانیان را تشکیل میدهند. شمار پرونده های مربوط به تجارت کودکان در اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سال های اخیر روند صعودی داشته است. در اروپای غربی و مرکزی این نوع پرونده ها از17 به 19 درصد رسیده است و در اروپای شرقی از 7 به 10 درصد رسیده است.

عاملان تجارت انسان در اروپا و آسیای مرکزی

زنان درصد بالایی از قاچاقچیان را به خود اختصاص می دهند چیزی در حدود 50 تا 70 درصد کل قاچاقچیان انسان. بیشتر زنانی که برای سوء استفاده جنسی به این منظقه برده می شوند توسط همجنسان خود به این کار وادار می شوند. مقامات اروپایی گزارش نموده اند که زنان نقش موثری در قاچاق زنان به اروپا دارند به طوری که نقش آنها در ارتکاب این جرم نسبت به سایر جرایم بسیار پررنگ تراست.

اشکال سوء استفاده در اروپا و آسیای مرکزی

بیشتر سوء استفاده ها در اروپا مربوط به بهره کشی جنسی و سپس کار اجباری بوده است. سهم قربانیانی که برای کار اجباری و بردگی تجارت شده اند 31 درصد و قربانیانی که برای بهره کشی جنسی به اروپا منتقل شدهاند 612 درصد بوده است. لازم به ذکر است تجارت انسان با هدف کار اجباری در اروپای شرقی و آسیای مرکزی رواج بیشتری نسبت به اروپای غربی و مرکزی دارد. در اروپای غربی و مرکزی تعداد قربانیانی که با هدف تکدی گری تجارت شده اند 2 درصد کل بوده است. همچنین تجار انسان با هدف برداشتن اعضای بدن در حدود یک دهم درصد بوده است.

جریان تجارت انسان در اروپا و آسیای مرکزی

اروپای غربی و مرکزی مقصد تجارت انسان هایی است که از مبداء های مختلف یعنی قریب به 110 کشور منتقل می شوند. در واقع این منطقه نقش مهمی در گردش جرم تجارت انسان دارد. خاستگاه بیشتر کسانی که به اروپا یغربی و مرکزی تجارت می شوند کشورهای جنوب شرق اروپا هستند. به گونه ای که بسیاری از اتباع کشورهای آلبانی بوسنی و صرب جز قربانیانی هستند که در کشورهای اروپای غربی یافت می شوند. به طوری که میتوان گفت 30درصد قربانیان مربوط به کشورهای حوزه بالکان هستند. اگرچه قربانیان تجارت انسان در اروپا بیشتر ار خود این قاره هستند اما در بین آنها شمار زیادی از کسانی دیده می شوند که متعلق یه سایر مناطق جغرافیایی از جمله آفریقا خاور میانه آمریکا و جنوب آسیا و اقیانوسیه هستند. که بازدر این بین آفریقایی ها بیشتر هستند. در حدود 18 درصد کل شمار قربانیان تجارت انسان در اروپای غربی و مرکزی آفریقایی هستند. قربانیان شرق آسیا حدود 7 درصد کل قربانیان را تشکیل می دهند. کسانی که از آمریکا به اروپا تجارت می شوند تقربیا 7 درصد کل قربانیان هستند این افراد بیشتر از اهالی آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب هستند.

یکی دیگر از مقاصد قربانیان متعلق به کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی منطقه خاور میانه است. به طوری که تقریبا 10 درصد کل قربانیان را تشکیل می دهند. قربانیان اسیای مرکزی و اروپای شرقی در کشورهای حوزه خلیج فارس یافت می شوند. همچنین قربانیان آسیای مرکز ی و اروپای شرقی در جنوب شرق آسیا و آمریکای شمالی و مرکزی البته در حد ناچیز دیده شده اند.

در یک نگاه کلی تر میتوان شاهد یک سیر نزولی در مورد قربانیان منطقه اروپای شرقی و آسیای میانه بود. بنا به گزارش کشورهای حوزه اروپای مرکزی و غربی که مهترین مقصد قربانیان اروپای شرقی است در سال های 2000 تا 2010 شمار این قربانیان کاهش داشته است. در سراسر دنیا قریب به 18 کشور کاهش چشمگیر سهم قربانیان اروپای شرقی و آسیای میانه را ثبت کرده اند الیته برای اولین بار قربانیان اروپای شرقی در اندونزی یافت شدند. از آنجایی که بسیاری از کشورها اطلاعات دقیق ارائه نکرده اند لذا نمی توان اظهار نظر دقیقی در خصوص روند کاهشی قربانیان اروپای شرقی در اقصاء نقاط عالم نمود.ارسال نظر