رکنا: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اجرایقطعی الگوی جمع آوری و برخورد با معتادان متجاهر در کلان شهرها شد.

سردار علی مویدی به وزیر کشور پیشنهاد داد: الگوی برخورد و جمع‌آوری معتادان متجاهر در کلان‌شهرها نیز اجرایی شود. وی که برخورد و جمع‌آوری معتادان متجاهر را از دغدغه‌های اصلی فرمانده ناجا می‌خواند، از افزایش 40درصدی شمار دستگیرشدگان خبر داد.
وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری و اقدامات پیشدستانه از توانمندی‌های ناجا استفاده حداکثری شده است، مبارزه با مواد مخدر صنعتی را از اولویت‌های ناجا اعلام کرد.

این مقام عالی انتظامی با اشاره به پیامدهای خطرناک مواد مخدر به ویژه از نوع صنعتی خاطر نشان کرد: شناسایی و دستگیری قاچاقچیان معروف و سازمان‌یافته در دستور کار همیشگی این پلیس است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه ارتقای عملکرد این پلیس هدف‌گذاری‌ اصلی شده، کارنامه امسال را نسبت به دهه گذشته از نظر کمیت، کیفیت و محتوا بیانگر عملکرد قاطع و جدی در راستای مبارزه با مواد مخدر دانست.ارسال نظر