رکنا: اینترپل از 8 سال پیش در تعقیب یک متهم کشتار و خشونت استادیوم فوتبال بود که نامش در بالای لیست مجرمان فراری قرار گرفته بود، اما پلیس خبر نداشت که 3 سال است وی در چند قدمی اداره پلیس مشغول کار است.

به گزارش دیلی میل، پیوتر کوپیک 28 ساله بدنبال ماجراهای استادیوم فوتبال در سال 2007 نامش در فهرست متهمان کشتار و خشونت اینترپل قرار گرفت. وی یکی از 17 نفری بود که درپی ماجراهای استادیوم فوتبال تحت تعقیب بوند. طی این مدت 7 تن از این افراد بازداشت شده بودند. اما نکته گفتنی درباره یکی از 10 نفر باقیمانده اینکه وی از 3 سال پیش در رستورانی در چند قدمی اداره پلیس سرگرم کار شده بود. بنا به این گزارش، پلیس حکم تفتیش رستوران را به نمایندگی از اینترپل گرفت و به آن محل یورش برد. همکاران این متهم در رستوران، او را فرد بسیار خوبی می شناختند. وی عضو باشگاه محلی نیز بود.
این متهم سابقه دار حدود 8 سال تحت تعقیب بوده‌است.ارسال نظر