رکنا: دانش آموزی که با ساخت و انتشار استیکر معلمش موجب هتک حیثیت شده بود، توسط پلیس فتا خراسان رضوی شناسایی شد.

ساخت و انتشار استیکری از چهره یک معلم جوان در شبکه های اجتماعی پلیس فتا را به جست و جوی عامل این اقدام کشاند. درخواست قضایی با شکایت معلم جوانی در خراسان رضوی تسلیم پلیس فتا شده بود. تیمی از کارشناسان با بررسی های فنی عامل ساخت و انتشار استیکر را شناسایی و به پلیس فتا احضار کرد.
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: دختری نوجوان عامل انتشار استیکر بود.وی دانش آموز همان معلم و شاگرد اول رشته تحصیلی اش در آن مقطع است که در مواجهه با مستندات کشف شده ضمن اظهار ندامت به بزه انتسابی اعتراف کرد.
جهانشیری به سودجویان و افرادی که قصد دارند از فضای مجازی برای هتک حیثت افراد استفاده کنند، هشدار داد که مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند و بدانند هیچ حرکتی در فضای مجازی از چشمان تیزبین ماموران پلیس پنهان نمی ماند.


ارسال نظر