رکنا: اعضای باندی که با جعل مدارک تامین اجتماعی و تهیه سابقه شغلی، زمینه اخذ ویزا و اقامت افراد را در کشورهای خارجی فراهم می‌کردند، در کرج دستگیر شدند.

سید علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه با اشاره به انهدام باند جعل اسناد دولتی در استان البرز اظهارکرد: اعضای این باند با جعل مدارک تأمین اجتماعی و تهیه سابقه شغلی برای افراد، زمینه اخذ ویزا و اقامت آنان را در کشورهای خارجی فراهم می‌کردند.
وی در ادامه افزود: در پی شکایت فردی از یکی از دارالترجمه‌های رسمی، تحقیقات این اداره کل، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و پلیس آگاهی از عملیات یک باند جاعل پرده برداشت.
در این تحقیقات مشخص شد که فردی در شهرستان کرج با جعل مدارک تامین اجتماعی اقدام به تهیه سابقه شغلی افراد کرده و زمینه اخذ ویزا و اقامت آنان را در کشورهای خارجی فراهم می‌کرد.
این فرد باهمدستی برادرش در کانادا مدارک را برای ترجمه رسمی به دارالترجمه‌ها می‌داده که در آخرین اقدام در پی شکایت یک فرد از دارالترجمه رسمی موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: دریک اقدام مشترک برادر این فرد در سفر به ایران دستگیر و هر دو متهم پرونده تحویل مقامات قضایی شدند و اکنون دربازداشت بسر می‌برند.
تا کنون 28 نفر دراین رابطه شکایات خود را مطرح کرده‌اند و جلوی سوءاستفاده دراین زمینه گرفته شده است.ارسال نظر