حوادث کدخبر: 99286 ارسال پرینت 0

رکنا: یک پروژه حمل و نقل در بریتانیا برای دولت بسیار گران تمام شده است.

رؤسای شرکت حمل و نقلی در بریتانیا برای ساختن ریل‌های قطار سریع السیر خیلی به هزینه افتاده‌اند اما هنوز یک ریل هم کار گذاشته نشده است.
این قطار سریع السیر تا به حال 185 میلیون پوند برای دولت خرج داشته است و آن‌ها این موضوع را در گزارش سالیانه پیشروی این قطارها متوجه شده‌اند که این پول‌ها فقط برای هزینه مشاوره برای ساختن این ریل‌ها است.
وزیران این کشور دیشب به دلیل پوشاندن این قضیه از دولت و مردم که برخی از کارمندان و کارگران متخصص این پروژه پول‌های کلانی از آن به جیب می زنند، محکوم شده‌اند.
گفته می‌شود 47 نفر از کارمندان این پروژه، سالیانه 150 هزار پوند دریافت می‌کردند که این مبلغ از حقوق نخست وزیر این دولت هم بیشتر است.ارسال نظر