حوادث کدخبر: 11194 ارسال پرینت 1

رکنا: گارد ساحلی فرانسه 4 مهاجر را که پس از غرق قایق‌شان قصد داشتند با شنا از کانال مانش، خود را به بریتانیا برسانند، از مرگ حتمی نجات داد.

گرفتار شدن 4 پناهجو در طوفان دریا را پناهجوی پنجم که به ساحل کاله در شمال فرانسه بازگشته بود، به گارد ساحلی خبر داد.

به گزارش امدادگران هر 4 مهاجر دچار سرمازدگی شدید شده‌اند و تحت نظر پزشکان قرار دارند.

به گفته مأموران گارد ساحلی، کم سابقه است که مهاجران بتوانند شناکنان خود را از فرانسه به انگلستان برسانند.

اطلاعات پلیس و گارد ساحلی نشان می‌دهد قایق مهاجران ایرانی کوچک بوده و نتوانسته در مقابل باد شدید و باران و امواج بلند مقاومت کند و درنتیجه واژگون شده است.ارسال نظر