رک پلاس کدخبر: 759 ارسال پرینت 612

رکنا: دلم می خواهد پدرم سیگار نکشد. آخر شنیده ام که سیگار عمر آدم ها را کم می کند. هر بار که پدر سیگار می کشد و سیگارش کوتاه می شود، قلبم فرو می ریزد نکند بابای من هم تمام شود.

کاش بابا به جای بوی سیگار، مثل پدر دوستم بوی عطر می داد. آن وقت من هم دیگر غصه نمی خوردم که عمر او کم می شود، که زبانم لال او یکی از همین روزها بین این دودهای سیگار گم و پنهان می شود.ارسال نظر