مالیات سوخت 14 درصد افت کرد

 به گزارش خبرنگار رکنامحمد مسیحی  با اشاره به وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال 99 اظهارداشت: در سالی که گذشت سازمان امور مالیاتی موفق شد 192.5 هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند که تحقق 107 درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال قبل دارد. همچنین رقم محقق شده 37 درصد بالاتر از عملکرد سال 98 محسوب می‌شود. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جزئیات درآمدها اشاره کرد و گفت: ترکیب مالیات از دو بخش مالیات مستقیم و کالا و خدمات تشکیل شده که در بخش مالیات‌های مستقیم با وصول 119 هزار میلیارد تومان تحقق 136 درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 99 و رشد 46 درصدی نسبت به عملکرد سال 98 وجود دارد. وی ادامه داد: در بخش درآمد مالیات از کالا و خدمات نیز 73.5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد که 80 درصد رقم مصوب بودجه سال 99 تحقق یافت.

استان آذربایجان غربی ارومیه نسرین کریم معجنی 

آیا این خبر مفید بود؟