حضور رئیسی در جلسه رای اعتماد به فیاضی

مجتبی یوسفی افزود: فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش طی هفته جاری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برنامه‌های خود را ارائه خواهد داد و روز سه شنبه جلسه رای اعتماد برگزار می‌شود.

نماینده مردم اهواز در خصوص حضور رییس جمهور در جلسه رأی اعتماد اظهار داشت: حضور رییس جمهور تأثیر زیادی در رأی نمایندگان به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دارد.

یوسفی افزود: دفاعیات رئیسی در مرحله دوم جلسه رأی اعتماد به کابینه بسیار تأثیرگذار بود و شک و شبهه‌های موجود را برطرف کرد.

وی تصریح کرد: ۴۰ میلیون نفر شامل معلمان و دانش آموزان و خانواده‌هایشان با وزارت آموزش و پرورش سر و کار دارند بنابراین انتخاب وزیر آموزش و پرورش برای نمایندگان بسیار مهم است.

 

آیا این خبر مفید بود؟