در بند زندان مجرمین امنیتی بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی است

به گزارش رکنا،‌ محمدمهدی حاج محمدی در توئیتی نوشت:

"در خصوص خبر غیر دقیق درگیری در ‎زندان تهران بزرگ همین بس که؛ زندان محفل فرهیختگان نیست، بلکه محفل مجرمان است. باوجود کنترل‌ها؛ اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست.

در بند مجرمین امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه بندی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی و زندانی دیگری حضور ندارد."

آیا این خبر مفید بود؟