با توافق جدید هم دل آژانس به دست می آید هم مصوبه مجلس رعایت می شود

محمد صادق کوشکی درباره تفاهم ایران و آژانس اظهار داشت: احیای برجام دیگر معنا ندارد. در واقع برجام دارای یک کارویژه بود و آن کارویژه به تعبیر اوباما رییس جمهور پیشین آمریکا در نطق خداحافظی اش از کاخ سفید، این بود که برجام یک هدف داشت و آن هدف، این بود که ایرانی ها بدون شلیک یک تیر، با دست خودشان، توان هسته ای شان را نابود کنند. این اتفاق رخ داد و همانطور که اوباما گفت کارویژه برجام، انجام شد و به پایان رسید.

کوشکی افزود: در واقع هدف برجام، این بود که توان هسته ای ایران در پایین ترین حد خود باقی بماند و این قابل پایش و رصد باشد. این اتفاق رخ داد اما بعدها به واسطه اینکه طرف های اروپایی و آمریکایی، دلیلی نمی دیدند که به تعهدات برجامی شان، عمل کنند (چون به اهدافشان رسیده بودند) برجام کمرنگ شد.

آیا این خبر مفید بود؟