امید به احیای برجام چقدر است؟

به گزارش رکنا، سفر رافائل گروسی پس از آن اتفاق افتاد که آژانس در آخرین گزارش خود از کاهش همکاری‌های تهران و نظارت بر تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بود.

با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران سفر گروسی به تهران و دیدار وی با اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی را مثبت ارزیابی کردند.

آیا این دیدار بر مذاکرات هسته‌ای وین هم تاثیرگذار خواهد بود؟

آیا این خبر مفید بود؟