دختر اخوان المسلمین و 7 زن در مصر محاکمه می شوند

به گزارش رکنا،دادستانی عالی امنیت دولت مصر پرونده عایشه شاطر دختر خیرت شاطر از رهبران معروف اخوان المسلمین مصر و 30 تن دیگر از جمله 6 زن را به دادگاه جنایی اضطراری امنیت دولت واگذار کرد.

آیا این خبر مفید بود؟