عضو کارگزاران: برخی از برنامه‌های رئیسی قابل اجرا نیست

به گزارش رکنا، محمدعلی نمازی درباره برنامه ارائه شده از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی گفت: آن چیزی که آقای رئیسی اعلام می‌کند به مجلس ارائه داده یک برنامه دقیق نیست، چراکه یک برنامه زمانی دقیق می‌شود که در هنگام شروع ابزار، امکانات و سرمایه مورد نیاز در آن پیش‌بینی و اهداف زمان‌بندی شده باشد.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: در یک برنامه باید در مورد میزان سرمایه، تعامل با کشورهای دیگر در خارج و تعامل با ملت در داخل و همچنین به کار بردن نیروی انسانی در زمان‌بندی مشخص به اهداف برسیم.

وی یادآور شد: آقای رئیسی در صحبت‌هایشان همیشه مطرح کرده‌اند که می‌خواهیم در یک سال یک میلیون شغل ایجاد کنیم؛ برای اجرایی شدن چنین امری راهکار کاملا مشخص است، معتقدم هر فرصت شغلی نیاز به سرمایه دارد. امروز درآمدهای فعلی کشور کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد و همین امروز کشور با ۴۰۰ میلیارد تومن کسری بودجه رو به رو است که این کسری‌ها و بدهی‌ها باید داده شود با این وجود آیا چیزی می‌ماند که صرف ایجاد فرصت شغلی شود؟

آیا این خبر مفید بود؟