صادق خرازی: روحانی و احمدی نژاد را محاکمه کنی

به گزارش رکنا، صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان با انتشار پستی از مردم خوزستان در اینستاگرام خود نوشت: بی گناهی مردم در حسرت و گرفتاری خدا نگذره از باعث و بانی اش ،تازه مدعی تلاش و خدمت و انتظار سپاس هم دارند .... مسببین این وضعیت در توالی زمان در دولت فعلی و پیشین باید محاکمه و بدست عدالت سپرده شوند ....صدام باعث اتحاد ملت ایران و انسجام عشایر شد روسای جمهور ما باعث ویرانی ایران.

آیا این خبر مفید بود؟