کار خوب دانش آموزان اراکی/ اطراف تالاب میقان پاکسازی شد

به گزارش رکنا، به همت تعدادی از دانش آموزان، اراضی اطراف تالاب میقان پاکسازی شد. معلمان اراکی در راستای تربیت چند ساحتی و نهادینه کردن احترام به محیط زیست و حفظ آن در کودکان و تربیت افرادی حافظ محیط‌زیست و به‌منظور گرامیداشت روز زمین پاک و همچنین ضرورت توجه بیشتر به جایگاه تالاب‌ها در حفظ زمین برنامه پاکسازی تالاب میقان از زباله های رهاشده در طبیعت با همکاری تعدادی از دانش آموزان مدارس حاشیه تالاب با شعار «سرمایه‌گذاری در زمین با حذف پلاستیک» انجام شد.

این برنامه با همکاری اداره کل محیط‌زیست استان مرکزی و باهدف آموزش مسائل محیط زیستی به دانش آموزان، پرورش افرادی فعال و آگاه نسبت به مسائل محیط‌زیست و درک مسئولیت آن‌ها در حفاظت و حمایت از آن برگزار شد.

آیا این خبر مفید بود؟