مدارس موظف به استقرار و استفاده از شبکه شاد شدند

به گزارش رکنا ، آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعملی، مدارس را به استقرار و استفاده از شبکه شاد و ارائه خدمات با کیفیت آموزشی و پرورشی پایه رایگان طبق برنامه مصوب، به جامعه هدف دانش‌آموزی موظف کرد.

«دستورالعمل ضوابط اجرایی استفاده از شبکه آموزشی شاد در مدارس»، از سوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

با توجه به مصوبات نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر الزام وزارت آموزش و پرورش به طراحی و استقرار شبکه دانش آموز و ارائه آموزش‌های غیرحضوری و اجرای کامل برنامه درسی مصوب برای دوره کرونا و همچنین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش وپرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)»، «دستورالعمل ضوابط اجرایی استفاده از شبکه آموزشی شاد در مدارس» برای اجرا تا زمان تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای بازگشایی کامل مدارس و ارائه آموزش‌های حضوری به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، در راستای استمرار فعالیت و خدمات رسانی شبکه آموزشی دانش آموز(شاد) در زیست بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور، تمامی مدارس به استثنای مدارسی که بنا به دلایل موجه فنی و با تأیید آموزش و پرورش منطقه امکان دسترسی به سامانه شاد را ندارند، موظف به استقرار و استفاده از این سامانه اختصاصی و ارائه خدمات با کیفیت آموزشی و پرورشی پایه رایگان طبق برنامه رسمی مصوب، به جامعه هدف دانش آموزی خود است.

 

آیا این خبر مفید بود؟