ادعای موافقت با تقاضای اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان تکذیب شد

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار خبری مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان، یک مقام آگاه در قوه قضاییه با تکذیب این خبر اعلام کرد، دادستان کل کشور از معاونت قضایی قوه قضاییه درخواست اعمال ۴۷۷ درخصوص این پرونده کرده است.

بنابراین گزارش، موضوع در حال بررسی است و نتیجه آن مشخص نشده است و اخبار منتشره مبنی بر موافقت با درخواست اعمال ۴۷۷ تکذیب می‌شود./ میزان

آیا این خبر مفید بود؟