نسخه 7 بندی برای درمان 45 میلیون بیمه شده سازمان تامین اجتماعی

 از مجموع حدود 70 هزار نفر کارکنان سازمان تامین اجتماعی حدود ۵۰ هزار نفر از کادر درمان هستند و حدود 8 هزار پزشک و 17 هزار نفر کادر پرستاری در نزدیک به 400 بیمارستان و مرکز درمانی سراسر کشور مشغول خدمت به 45 میلیون نفر بیمه شده این سازمان هستند.فقط نگاهی به این اعداد بیانگر اهمیت درمان در کشور به خصوص در سازمان تامین اجتماعی است.  

به گزارش رکنا، گویا دکتر میرهاشم موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز از این اعداد بی خبر نبوده است چرا که وی در مراسم معارفه اش گفت:' می‌دانم در تامین اجتماعی چه خبر است، می‌فهمم 43 هزار میلیارد هزینه درمان یعنی چه و ...'موسوی همچنین در حاشیه مراسم معارفه خود هم با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم که باید در اولویت باشد مربوط به حوزه درمان است نشان داد که وی توجه خاصی به بخش درمان این تامین اجتماعی دارد و با مسائل آن نیز بیگانه نیست.

نسخه 7 بندی برای درمان 45 میلیون بیمه شده سازمان تامین اجتماعی

دو هفته بعد از مراسم معارفه موسوی در سازمان تامین اجتماعی، وی در دیداری با مدیران حوزه معاونت درمان این سازمان ارتقاء و تحول در حوزه درمان تأمین اجتماعی را یکی از اولویت‌های این سازمان ذکر کرد و به صراحت گفت: مهمترین خدمتی که سازمان تامین اجتماعی به جامعه تحت پوشش ارائه می‌دهد و برای همه مردم اهمیت ویژه دارد، حوزه درمان است و باید برنامه‌های این حوزه را بیش از گذشته جلو ببریم و خدمات را ارتقا دهیم.

بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، ۹ بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که ۷ بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و ۲ بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است.به نظر می رسد امسال بیش از 60هزار میلیارد تومان در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی هزینه شده و خواهد شد.

در خصوص درمان سازمان تامین اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- برای هر کشور و سازمانی نیروی انسانی مهمترین سرمایه اش محسوب می شود. وضعیت تمامی کارکنان درمانی شاغل در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی از جمله هلدینگ درمان این سازمان وضعیت خوب و مطلوبی نیست و باید سامان واقعی و عمقی پیدا کند. مدیریت و تکریم ارباب رجوع بدون تکریم پرسنل امری شدنی نیست و بدون همراهی نیروی انسانی نمی توان کارها را پیش برد بنابراین ایجاد انگیزه، شادابی و انرژی مثبت در کارکنان سازمان تامین اجتماعی به خصوص کارکنان درمانی این سازمان رمز ایجاد تحول، عدالت و اعتماد در تامین اجتماعی است که دکترین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هم است.

2- نظام ارجاع باید پیگیری شود چرا که باعث می شود هزینه های درمان 20 تا 50 درصد کاهش داشته باشد.

3- تدوین و اجرای صحیح گاید لاین ها(راهنماهای بالینی) از طریق ارتباط با نهادهایی مثل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و بومی سازی آن ها باید جدی گرفته شود تا تقاضاهای القایی کاهش داشته باشد ،از منابع استفاده صحیح شود و شاهد ارتقای کیفی باشیم.

نسخه 7 بندی برای درمان 45 میلیون بیمه شده سازمان تامین اجتماعی

4- علاوه بر نیروی انسانی بیمارستان ها و مراکز درمانی باید به امکانات و تجهیزات پزشکی نیز در سازمان تامین اجتماعی توجه ویژه ای داشت. البته نظارت موثر بر میزان و نحوه خرید در این بخش بسیار ضروری است چرا که فقط در سال گذشته حدود 2 هزار میلیارد تومان در این بخش سازمان هزینه شده است.

5- مشورت با شرکای اجتماعی وانتصاب مدیرانی که مورد رضایت شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نیز هستند می تواند رضایت مندی و همراهی بیشتر شرکای اجتماعی تامین اجتماعی را در پیشبرد همه برنامه ها به خصوص برنامه های درمانی مورد تاکید مدیریت سازمان را محقق کند.

6- تفویض اختیار به مدیران درمانی سازمان تامین اجتماعی متناسب با مسئولیت آنها و همین طور پاسخگو بودن متقابل مدیران درمان به مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی.

7- توجه به 5 معیار اصلی انقلابی ‌بودن،کارآمد بودن، پاک‌دست بودن، فسادستیز بودن و مردمی بودن در انتصاب مدیران بخش درمان سازمان در همه سطوح و نه فقط در مدیران ارشد مورد نظر قرار گیرد. نظارت و ارزیابی دقیق و مستمر مدیران منصوب شده در دولت مردمی( در همه شاخص ها) در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به صورت دوره ای نیز موضوعی است که نباید از آن غافل شد.

باید دید میزان کارآیی و کارآمدی در ماههای آْینده به حدی خواهد رسید تا رضایت عمومی حاصل شود چرا که طبق نظر صریح سرپرست عامل سازمان تامین اجتماعی. شاخص اصلی در این سازمان کسب رضایت جامعه هدف است که منجر به اعتماد ایجاد می‌شود.

 محمد نوروزی

آیا این خبر مفید بود؟