بین پدر ومادر برای پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان فرقی نیست

به گزارش رکنا، با ابلاغ بخشنامه به مدیران کل آموزش و پرورش و استفساریه شورای عالی آموزش و پرورش «پدر و مادر، هر دو ولی دانش آموز شناخته شده و هیچ تفاوتی میان آنها درخصوص پیگیری وضعیت تحصیلی و درخواست اخذ مدارک و وروند تحصیلی آنها وجود ندارد.

 

آیا این خبر مفید بود؟