کنگره دو روزه تازه های اهدا و پیوند برگزار می شود

به گزارش رکنا: با تلاش شبکه فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کنگره دو روزه ای را درخصوص تازه های اهدا و پیوند برگزار می کند.

این سیمینار در 13 و 14 مرداد1400 به ریاستدکتر امیرعلی حمیدیه برگزار می شود. دکتر ساناز دهقانی نیز و دبیرعلمی سمینار است.

آیا این خبر مفید بود؟