جمعیت ایران در ۸۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟

به گزارش رکنا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اگر رشد جمعیت بالایی داشته باشیم، ۳۰ سال دیگر به جمعیت حدود ۱۱۰ میلیون نفر می رسیم، اگر با رشد بسیار کم حرکت کنیم، جمعیت ایران در ۳۰ سال آینده به حدود ۸۷ میلیون نفر و اگر با رشد متوسط حرکت کنیم، در سال ۱۴۳۰ به جمعیتی حدود ۹۹ میلیون می رسیم.

برای ۸۰ سال آینده سه سناریو برای جمعیت ایران مطرح است که خوش‌بینانه ترین حالت، جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر، بدبینانه ترین حالت، جمعیت ایران به ۵۵ میلیون نفر و با روند کنونی، جمعیت ایران در ۸۰ سال آینده حدود ۹۴ میلیون نفر است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟